El restaurant Cas Ferrer de sa Font, situat al centre històric de Ciutadella, s’ubica a una antiga ferreria tradicional del segle XVIII.

Quan visitin aquest emblemàtic restaurant podran contemplar encara alguns vestigis de l’antiga ferreria, com per exemple la fornal amb la manxa, l’enclusa (datada el 1756), eines i antigues tarifes de preus de les feines pròpies dels antics ferrers.

Aquesta casa menorquina fou transformada en ferreria ja fa més de dos-cents anys, treballant-hi cinc generacions de la família Caymaris. Posteriorment, el negoci de ferrer va passar a mans de Jordi Canet, qui començà a treballar-hi als sis anys com a encarregat del foc de la fornal. Més tard va lliurar la ferreria al seu fill Sebastià Canet, qui va ser l’últim ferrer que hi va treballar fins a la seva jubilació l’any 1995.

Cas Ferrer de sa Font era ja un lloc de referència pels pagesos del terme de Ciutadella, els quals hi anaven per arranjar les eines del camp i ferrar les bísties, que eren els seus mitjans de transport i empraven també per les feines del camp. També hi passaven els al·lots (alguns amb por causada pel foc, les parets negres i el continu repicar del mall sobre l’enclusa), els quals anaven a canviar la punta rodona de les baldufes per una punta “de ferrer” molt més maleita.

ferrer Antiga ferreria restaurant menorca Cas Ferrer